Hakkımızda

Mavi Çizgi Asya’da Geleceği Şekillendiriyoruz

Bir tasarım mühendisi veya proje yöneticisi onu denetler. Bir projenin başarılı bir şekilde yürütülmesi için etkili bir planlama şarttır. Sözkonusu altyapıyı tasarlama ve yürütmeyle uğraşanlar.

 Biz Kimiz

Mavi Çizgi Profesyonel ekip ve 1999’dan bu yana ticari ve toplu konut inşaatlarındaki tecrübesi ile hizmetinizde.

İnşaat bina, altyapı, endüstriyel sanayi yapıları gibi insan ihtiyaçlarına karşılık gelen, üretime dayalı herçeşit yapının amacına uygun inşa etme sürecidir. İnşaat tipik olarak bilinen bir müşteri için yerinde gerçekleşirken, imalattan imalata farklı olarak, belirlenmiş bir alıcı olmadan benzer ürünlerin seri üretimini gerektirir. Sanayi yapıları gelişmiş ülkelerdeki gayri safi yurtiçi hasılanın %6 ile 9’unu oluşturur.

İnşaat planlama, tasarım ve finansman ile başlar; ve proje inşa edilene ve kullanıma hazır oluncaya kadar devam eder.

Büyük ölçekli inşaatlar birden fazla bölüm arasında iş birliği gerektirir. Bir mimar veya inşaat mühendisi işi yönetir.

Ticari Porje

Yaşam Alanı

Toplu Konut

Servislerimiz

Plan ve Projelendirme

– bir probleme çözüm bulma ya da beliren bir fırsatı değerlendirmeye yönelik, bir ekibin, başlangıcı ve bitişi belirli bir süre ve sınırlı bir finansman dahilinde

Toplu Konutlar

– birtakım kaynaklar kullanarak, müşteri memnuniyetini ve kaliteyi göz önünde bulundururken olası riskleri yönetmek şartıyla

İç Dizayn

– tanımlanmış bir kapsama uygun amaç ve hedefler doğrultusunda özgün bir planı başlatma, yürütme, kontrol etme ve sonuca bağlama sürecidir.

Dış Cephe Dizayn

Latince kelime, projicereden türemiştir ki bu da “bir şeyi ileriye atmak” demektir. Buradaki pro- hecesi, eylemden önce yapılan şeye

Planlama ve Evrak İşleri

aynı zamanda kelimenin devâmındaki şeydene önce yapılana işâret etmektedir.

Ticari Yapılar

Latince köken olan kelimenin devâmı olan jacere ise “fırlatmak” demektir. Demek ki ilk önceleri proje kelimesinin anlamı “herhangi bir şey yapılmadan önce gelen şey” demekti.

Birlikte İnşaa Edelim

Aklınızda ne varsa MaviÇizgi profesyonel ekibi ile her zaman hazır. Bize ulaşın ve destek/danışmanlık alın.

bilgi@mavicizgi.net
1234 Sokak Sok.., Erbil, IQ
+964 (964) 111-2233

Pin It on Pinterest

Share This